Anonimnost

Sporni Zakon o elektronskim komunikacijama, usvojen juna 2010. godine, omogućava bezbednosnim službama uvid u sve, kako naziv kaže, elektronske komunikacije – pozive u mobilnoj i fiksnoj telefoniji, SMS, e-mail, surfovanje Internetom,..

Iako formalno ne mogu da vide/čuju sadržaj (pročitaju tekst e-maila ili SMS, čuju glas u telefonskom pozivu,..), “državnim službenicima” dostupni su veoma precizni podaci o lokaciji sa koje se telefonira, šalju SMS ili e-mail, lokaciji sagovornika, itd..

Zbog toga je ozbiljno dovedena u pitanje bezbednost građana, takozvanih “uzbunjivača javnosti”, koji bi želeli da prijave korupciju. Tačnije, lako može da se otkrije ko je “dunuo u pištaljku”.

Perunje napredni softver koji omogućava maksimalni mogući nivo zaštite identiteta.

Ko je poslao informacije ili dokumente koji ukazuju na korupciju nije poznato ni onome kome su upućene – novinarima Južnih vesti.